Türk Ekspres       
 
 
  Duyuru: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)  
 
  Değerli Yolcularımız,

Korona Virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde ülkemiz tarafından alınan güncel tedbirler kapsamında;

*Sri Lanka'da dahil toplam 46 ülke ile (Kuveyt, Bangladeş, Moğolistan, KKTC, Ukrayna, Kosova, Fas, Lübnan, Ürdün, Kazakistan, Özbekistan, Umman, Slovenya, Moldova, Cibuti, Ekvator Ginesi, Kanada, Hindistan, Macaristan, Guatemala, Polonya, Kenya, Sudan, Çad, Filipinler, Letonya, Tayvan, Peru, Sri Lanka, Ekvator, Nijer, Tunus, Cezayir, Fildişi Sahili, Finlandiya, Angola, Çekya, Dominik, Kamerun, Karadağ, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Moritanya, Nepal, Portekiz ve Panama) uçuşlar bugün (21 Mart) Türkiye saatiyle 17:00 itibarıyla durdurulmuştur.

* Anılan ülkelerden yolcu girişleri tüm hudut kapılarımızda durdurulmuştur. Söz konusu ülke vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişine izin verilmeyecektir.
* Anılan ülke vatandaşlarının ülkemizden çıkışlarında kısıtlama bulunmamaktadır.
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkelere seyahatleri geçici olarak durdurulmuştur.
* Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinde belirtilen alt soylarına verilen resmi belge (Mavi Kart) hamilleri Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kurallar çerçevesinde ülkemize giriş yapabilecektir.
* Ülkemizde oturum iznine sahip olan anılan ülke vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabilecektir. Bu ülkelerde oturum iznine sahip olan Türk vatandaşları da çıkış yapabilecektir. Ancak bu madde kapsamında giriş veya çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir.


BU KARARIN ARDINDAN TÜRKİYE’NİN UÇUŞ YASAĞI KARARI ALDIĞI 68 ÜLKE ŞU ŞEKİLDE:

3 ŞUBAT: Çin
23 ŞUBAT: İran
29 ŞUBAT: İtalya / Irak / Güney Kore
13 MART: Almanya / Fransa / İspanya / Norveç / Danimarka / Belçika / İsveç / Hollanda / Avusturya
16 MART: Mısır / İngiltere / İsviçre / Suudi Arabistan / İrlanda / Birleşik Arap Emirlikleri
21 MART: Kuveyt / Bangladeş / Moğolistan / KKTC / Ukrayna / Kosova / Fas / Lübnan / Ürdün / Kazakistan / Özbekistan / Umman / Slovenya / Moldova / Cibuti / Ekvator Ginesi / Kanada / Hindistan / Macaristan / Guatemala / Polonya / Kenya / Sudan / Çad / Filipinler / Letonya / Tayvan / Peru / Sri Lanka / Ekvator / Nijer / Tunus / Cezayir / Fildişi Sahili / Finlandiya / Angola / Çekya / Dominik Cumhuriyeti / Kamerun / Karadağ / Kolombiya / Kuzey Makedonya / Moritanya / Nepal / Portekiz ve Panama

Süreçte sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

*Konuyla ilgili detaylı bilgi ve tüm sorularınız için lütfen Türk Ekspres Seyahat Danışmanları ile iletişime geçiniz.

Saygılarımızla
Türk Ekspres
 
Lütfen resimleri görüntüleyiniz.
 
  Announcement: General Directorate of Civil Aviation  
 
  Dear Passengers,

Within the scope of current measures taken by our country due to Corona Virus epidemic;

* Including Sri Lanka with a total of 46 countries (Kuwait, Bangladesh, Mongolia, CYPRUS, Ukraine, Kosovo, Morocco, Lebanon, Jordan, Kazakhstan, Uzbekistan, Oman, Slovenia, Moldova, Djibouti, Equatorial Guinea, Canada, India, Hungary, Guatemala, Poland, Kenya, Sudan, Chad, Philippines, Latvia, Taiwan, Peru, Sri Lanka, Ecuador, Niger, Tunisia, Algeria, Ivory Coast, Finland, Angola, Czechia, Dominican, Cameroon, Montenegro, Colombia, Northern Macedonia, Mauritania, Nepal, Portugal, and Panama) flights today (March 21) Turkey time 17:00 as has been halted.

* Passenger entries from the mentioned countries have been stopped at all our border gates. Citizens of the country in question and third-country nationals who have been in these countries within the past 14 days will not be allowed to enter our country.
* There is no restriction for the citizens of the mentioned countries to leave our country.
* Travels to these countries' citizens of the Republic of Turkey has been temporarily halted.
* Those who are Turkish citizens by birth and who have lost their Turkish citizenship by obtaining permission to leave and their official document (Blue Card) holders given in the 28th article of the Turkish Citizenship Law No. 5901 will be able to enter our country within the framework of the rules determined by the Ministry of Health.
* Citizens of the aforementioned countries who have a residence permit in our country will be able to enter our country within the framework of the measures determined by the Ministry of Health. Turkish citizens who have residence permits in these countries will also be able to exit. However, persons who will enter or exit within the scope of this article can use these rights only once until the pandemic danger passes.


FLIGHT BAN FROM TURKEY TO 68 COUNTRIES:

February 3: China
February 23: Iran
February 29: Italy / Iraq / South Korea
March 13: Germany / France / Spain / Norway / Denmark / Belgium / Sweden / Netherlands / Austria
March 16: Egypt / UK / Switzerland / Saudi Arabia / Ireland / United Arab Emirates
21 March: Kuwait / Bangladesh / Mongolia / NCTR / Ukraine / Kosovo / Moroccan / Lebanese / Jordanian / Kazakhstan / Uzbekistan / Oman / Slovenia / Moldova / Djibouti / Equatorial Guinea / Canada / India / Hungary / Guatemala / Poland / Kenya / Sudan / Chad / Philippines / Latvia / Taiwan / Peru / Sri Lanka / Ecuador / Niger / Tunisia / Algeria / Ivory Coast / Finland / Angola / Pull / Dominican Republic / Cameroon / Montenegro / Colombia / Northern Macedonia / Mauritania / Nepal / Portugal and Panama

We will keep you informed regarding all developments.

*For further details regarding this matter and for all other inquiries you may contact Türk Ekspres travel consultants.

Yours faithfully
Türk Ekspres
 
 
 
  Facebook Twitter Linkedin Instagram  
 
 
www.turkekspres.com.tr | pr@turkekspres.com.tr
 
Türk Ekspres Havacılık ve Turizm A.Ş.
Altunizade Mah. Mahir İz Cad. No:19 Detay Plaza B Blok K:3, 34662 Üsküdar / İstanbul, Türkiye
Tel: 0850 811 09 47

© Her Hakkı Saklıdır.
 
İletiyi tarayıcıda görüntülemek için tıklayın. Abonelikten ayrılmak için tıklayın.


Bu içerik MailGraf aracı hizmet sağlayıcısı kullanılarak iletilmiştir.


MailGraf